Pokládková malta pro kamenné dlažby NVL300

QUICK MIX NVL 300 je malta pro zdění, pokládání a současné spárování dlažeb z přírodního kamene. Suchá maltová směs s přísadou trassu pro pokládku do silného maltového lože (20 – 40mm) a současné spárování dlažeb z přírodního kamene nebo cihlových dlažeb na podlahách, terasách, podestách, nášlapných plochách schodišť, parapetech atd. Použití i pro zdění z přírodních kamenů. Pro vnější i vnitřní použití. KOUPIT ZDE

TECHNICKÉ ÚDAJE

  • Třída malty dle ČSN EN 998-2: M10
  • Pevnost v tlaku: min 10 N/mm2 (po 28 dnech)
  • Zrnitost: 0 - 4 mm
  • Záměsová voda: cca 4,9l/30kg pytel
  • Zpracovatelnost: cca1-2 hodiny v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti
  • Teplota při zpracování: nad + 5OC, do +30°C
  • Barva: šedá, černá, bílobéžová

 

VLASTNOSTI

Lehké zpracování. Přísada trassu omezuje vznik výkvětů. Vysoká stabilita a silná přilnavost na lepených plochách. Vytvrzuje bez vzniku pnutí, malta nevytváří trhliny. Nedochází k ušpinění pokládaných ploch. Pokládání a současné spárování v jednom pracovním kroku významně snižuje časovou náročnosti při realizaci.Při pokládce nevznikají dutiny. K použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Po vytvrzení vysoká odolnost vůči klimatickým podmínkám. Výroba 3 barevných odstínů dle orientačního vzorkovníku.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle 30 kg se promíchá nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot/min) s cca 4,9 l záměsové vody (voda musí splňovat požadavky dle ČSN EN 1008) do plastické konzistence bez hrudek. Dodržujte stejné množství záměsové vody v každé nově rozmíchávané dávce malty pro zamezení vzniku barevných rozdílů. Dodatečné přidávání vody do již namíchané směsi je zakázáno. Při pokládce dodržujte doporučené postupy stanovené normami a předpisy pro pokládku dlažeb. Rubové strany dlažebních prvků předem očistit od prachu, nebo jiných nečistot. Maltu naneste na pokládanou plochu v silnější vrstvě (cca3-5cm) a částečně srovnejte. Následným uložením dlažebního prvku a jeho vtlačením do malty dojde k vyplnění celé ložné plochy (bez dutin) a současně i k vyplnění spáry se současným vytlačením přebytečné malty ze spár. Dlažební prvky srovnávejte poklepáním gumovou paličkou. Tloušťka maltového lože po uložení dlažby musí být minimálně 2 cm. Přebytečná malta NVL 300, vytlačená ze spár, se po částečném zavadnutí jednoduše seřízne čistou zednickou lžící a odstraní z plochy. Postupujte tak, aby po seříznutí malty spára zůstala zcela vyplněna a nedošlo k ušpinění dlažebních prvků. Konečná úprava vzhledu spáry se provede po zavadnutí malty např. gumovou hadicí, dřevěným špalíkem nebo ometením smetáčkem. K uhlazení spáry a k čištění nepoužívejte houbu, hadr nebo jinou pomůcku s vodou, aby nedošlo k vymývání a vytvoření cementového závoje. Použitím vody pro úpravu povrchu, nebo pro očištění ploch dojde u tuhnoucí malty k poškození povrchové vrstvy a snížení její odolnosti. Konečné očištění se provede ometením smetáčkem (na sucho). Namíchanou maltu je potřeba zpracovat do 1- 2 hodin, proto rozmíchávejte vždy jen takové množství, které je možné do této doby zpracovat. V případě potřeby vyrovnání výšky dlažby lze nanést jako první vrstvu maltu NVL 300 v konzistenci vlhké zeminy. Pro obkládání stěn se nejdříve plochy opatří cementovým špricem, který musí minimálně 24hod. zrát. Rubové strany obkladových prvků očistit, a opatřit (stěrkovat) tenkou vrstvou plasticky namíchané malty NVL 300. Takto připravený obkladový prvek vtisknout do lože malty NVL 300, nanesené na stěně (živý do živého) a tlakem dosáhnout bezdutinového spojení buttering-floating. Úprava spár se provede stejným způsobem, jako u pokládky dlažby. Pro zvýšení přídržnosti nesavých dlažebních nebo obkladových prvků může být použito tzv. škrábané stěrkování rubové strany lepidlem na mramor MK900, případně RKS. Při zdění zdiva z přírodních kamenů postupujte způsobem obvyklým pro vyzdívky (dle typu zdiva a formátu (druhu) přírodních kamenů. Při dodatečném spárování ploch maltou NVL nepoužívejte větší množství záměsové vody. Došlo by ke snížení konečné pevnosti, odolnosti vůči zatížení, k omezení životnosti a k ušpinění kamenů. Dodatečné přidávání různých přísad do směsi je zakázáno. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než + 5oC a vyšších jak + 30°C. Prováděné dílo je nutné chránit v půběhu prací a zejména po dokončení před znečištěním, nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy, atd.), větru, mrazu a přímého slunečního záření.

PODKLAD

Podklad pro položení dlažby musí být založen tak, aby pozdějším zatížením plochy nedošlo k uvolnění spár dlažby. Musí být nosný, pevný, suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu, výkvětů atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Dlažební prvky musí být čisté a zbaveny případných separačních vrstev. Rovněž musí splňovat požadavky norem na pevnost, mrazuvzdornost atd. Před samotnou pokládkou je nutné mít předem vyřešeno odvodnění plochy (spádem, drenáží, apod.). Podklad pro obklad stěn musí být nosný, pevný, suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu, výkvětů atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna tloušťkou lože nanášené malty, typem formátem a tvarem dlažebních a obkladových prvků. Orientační spotřeba malty na1m2 je cca 15 kg suché směsi. Vydatnost směsi je cca 19,5l mokré malty /30kg pytel.